Info dan Ekonomskog fakulteta Pale

06.11.2017.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu sa zadovoljstvom Vas poziva da prisustvujetena CULTURWB INFODAN-u, koji će se održati 09. novembra 2017. godine u 14:00 časova na Ekonomskom fakultetu Pale.

CULTURWB INFODAN ima za cilj da sve zainteresovane strane upozna sa ciljevima, rezultatima i važnošću CULTURWB projekta.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je jedan od trinaest partnera koji učestvuje u implementaciji projekta CULTURWB čiji je nosilac Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakulteti koji je finsiran kroz ERASMUS+ Program (Capacity Building in Higher Education – Key Action 2).

Na info danu CULTURWB projekta biće predstavljeni:

  • ciljevi projekta
  • dosadašnji rezultati projekta i uticaj na stručnu i širu javnost
  • master kursevi i kursevi celoživotnog učenja koji će se razviti kroz projekat
  • diseminacija rezultata projekta (vebsajt,FB) i način kako da budete dio ovog procesa

Biće nam drago da odgovorimo na sva vaša pitanja i sa vama podjelimo značaj CULTURWB projekta koji u fokus stavlja kulturni turizam kao posebnu oblast turizma koja se bavi dubokim kulturološkim iskustvom pojedinca bilo na estetskom, bilo na intelektualnom, emocionalnom ili psihološkom nivou.

Posebno zadovoljstvo nam je što ćemo predstaviti program cjeloživotnog učenja koji će biti pokrenut na Univerzitetu u IstočnomSarajevu, na Ekonomskom fakultetu Pale početkom decembra 2017. godine.

Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do 07.11. do 12:00 časova i to putem mejla:

dajanavukojevic@ues.rs.ba

Za više informacija o CULTURWB projektu posetite: https://culturwb.pmf.uns.ac.rs/ili nas kontaktirajte putem telefona:

Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Kancelarija za nauku, istraživanje i razvoj

+ 387 57 320 150

Ekonomski fakultet Pale, Dekanat

+ 381 57 224 945