Imenovanja u „Vilinoj vlasi“, „Drini“ i „Andrićevom konaku“

27.07.2017.


Skupština opštine Višegrad imenovala je danas za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Rehabilitacioni centar „Vilina vlas“ Dušanu Bukvić, za vršioca dužnosti direktora Javne sportske ustanove „Drina“ Bratislava Ikonića, a za vršiova dužnosti direktora hotela „Andrićev konak“ Sašu Kojića.

Prethodno su dužnosti razriješeni direktori Rehabilitacionog centra „Vilina vlas“ Dragan Ušćumlić, Javne sportske ustanove „Drina“ Goran Kujundžić i hotela „Andrićev konak“ Marko Božić.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević izrazio je očekivanje da će vršioci dužnosti voditi ustanove bolje nego što je to do sada bilo.

„Te ustanove su veoma bitne za razvoj grada jer hoteli pokreću u velikoj mjeri turizam. Nastojaćemo da te ustanove dovedemo u još bolji položaj, a pokrenućemo i sve određene procedure protiv neregularnih radnji koje su vršene u prethodnom periodu“, rekao je Đurević.

On je dodao da je na sjednici usvojena odluka o zajedničkoj izgradnji stambeno-poslovnog objekta.

„U dogovoru sa vlasnicima stanova dogovorili smo da krenemo u zajedničku izgradnju“, naveo je Đurević i dodao da je donesen nacrt odluke o kućnom redu u stambenim zgradama.

On je istakao da opozicija pokušava da produži skupštinska zasjedanja, ali da svaka naredna skupština traje kraće, što je i cilj jer treba da se ide naprijed i da se radi.

Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Bilal Memišević rekao je da je usvojena odluka o osnovanosti utvrđivanja opšteg interesa radi sprovođenja postupka eksproprijacije potrebnog za izvođenje radova za uređenje dijela korita Osojničkog potoka.

„To je infrastrukturni problem koji je star i bio je ružna slika ovog grada i mislim da je ovo najbolji mogući odgovor za stanovnike koji žive u naselju Osojnica“, istakao je Memišević.

On je rekao da će odluka o zajedničkoj izgradnji stambeno-poslovnog objekta upotpuniti mjesto u centru grada.

Memišević je novoizabranim vršiocima dužnosti direktora čestitao imenovanje, te izrazio očekivanje da će na najbolji način odgovoriti datom povjerenju i obavezama koje ih očekuju.

Odbornik NDP-a Aleksandar Fulurija rekao je da je donesena dobra odluka da se na mjestu zgrade koja je srušena napravi reprezentativan objekat, te istakao da je donesen dobar prijedlog da će na jednoj od sljedećih sjednica biti povećana sredstva za unapređenje nataliteta.

On je dodao da je smjena direktora višegradske banje „Vilina vlas“ bila zbog političkih razloga, iako je imao dobar rad u prethodnom periodu.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Darko Andrić rekao je da današnju skupštinu karakteriše značajno efikasniji rad nego ranije.

„Od imenovanih vršilaca dužnosti direktora očekuje se da unaprijede rad na pozicijama koje su izabrani, a posebno u radu hotela, koji su značajan dio turističke osovine koja treba da pokreće razvoj grada“, dodao je Andrić.

SRNA