Hidroelektrana Višegrad ostvaruje rekordnu proizvodnju

08.12.2016.

Hidroelektrana Višegrad je ove godine proizvela 1.032 gigavat časa električne energije čime je premašila i rebalansirani plan proizvodnje, zbog čega se očekuje da će ovo biti među pet najboljih proizvodnih godina u proteklih 27 godina rada Hidroelektrane, rekao je Srni direktor ovog preduzeća Mile Lakić.

Rebalansirani plan proizvodnje za 2016. godinu iznosi 1024,49 gigavat časova električne energije, a i on je bio za 20 odsto veći u odnosu na prvobitno planiranu proizvodnju od 925 gigavat sati električne energije, istakao je Lakić.

On je naveo da je Hidroelektrana Višegrad za 27 godina postojanja proizvela 24.966 gigavat časova električne energije.

,,Hidrologija je ove godine bila odlično raspoređena tokom cijele godine, a posebno mjesec novembar kada je bilo više od 180 odsto realizacije planirane proizvodnje“, istakao je Lakić.

On je naglasio da se tehnički dio proizvodnje realizuje u maksimalnom kapacitetu, ali da postoje određeni finansijski problemi.

,,U udjelu električne energije koju proizvodi Hidroelektrana Višegrad pet puta je jeftinija cijena električne energije za domaće tržište, nego za izvoz, a u međuvremenu smanjena je količina električne energije koju izvozimo, tako da smo u minusu za 3,5 miliona KM na godišnjem nivou“, rekao je Lakić.

On je dodao da je najveći problem u poslovanju visok nivo nenaplaćenih potraživanja od ,,Elektroprivrede Republike Srpske“, ali sa svim tim problemima ostaju najpouzdaniji i najvažniji proizvođač i snadbjevač električne energije za Republike Srpsku.

Lakić je dodao da je u toku realizacija najvećeg projekta od kada radi Hidroelektrana Višegrad, a to je konsolidacija terena ispod tijela brane i vrijednost projekta je oko 6.300.000 maraka.

,,Radovi idu planiranom dinamikom. Očekujemo da ćemo do polovine sljedeće godine i ovu drugu fazu uspješno završiti“, napomenuo je Lakić.

On je istakao da je osnovni zadatak preduzeća održavanje pogonske spremnosti postrojenja, ulaganje u zanavljanje opreme i uvođenje novih tehnologija.

,,U tom smislu zamijenjen je električni dio regulatora, a samostalno radimo veliku većinu poslova u reviziji i remontu postrojenja. Mali dio poslova koji su uskostručni rade strane kompanije, koje su istovremeno proizvođači opreme“, dodao je Lakić.

On je u narednom periodu najavio održavanje pogonske spremnosti preduzeća, držanje cijelog postrojenja spremnog da preuzme sve količine vode koja dolazi, završetak projekta konsolidacije terena ispod tijela brane i konkretizovanje aktivnosti sa matičnim preduzećem oko izgradnje projekta ,,Buk Bijela“.

 

,,Vlada vodi aktivnosti oko dodjela koncesije za reverzibilnu hidroelektranu `Buk Bijela`, a od nas je traženo mišljenje o uticaju te reverzibilne na hidroelektranu i mi smo konstatovali da reverzibilna Buk Bijela neće uticati negativno, a smatramo da može uticati samo pozitivno“, zaključio je Lakić.

Hidroelektrana Višegrad trenutno zapošljava 265 radnika.

SRNA