Drina poribljena pastrmkom i šaranom

29.09.2022.

Rijeka Drina poribljena je sa 2.200 mlađi potočne pastrmke i 3.000 mlađi šarana u gornjodrinskom slivu, zahvaljujući donaciji „Hidroelektrane na Drini“.

Predsjednik Ribarskog ekološkog udruženja za zaštitu voda „Drinska jezera“ Aleksandar Kojić zahvalio je menadžmentu „Hidroelektrane na Drini“ koja nesebično obogaćuje riblji fond rijeke Drine.

Vršilac direktora za proizvodnju i održavanje „Hidroelektrane na Drini“ Darko Andrić rekao je da pored odgovornosti za stabilnu proizvodnju električne energije kako domaćeg stanovništva, tako i količina za izvoz, pokazuju odgovornost da se mora čuvati ljepotica Drina.

„Poribljavanjem omogućujemo i zaštitu Drine i stvaranje uslova za sportski ribolov i sve druge ponude koje Višegrad ima. I u narednom periodu ćemo nastaviti da se u skladu sa odlukama našeg preduzeća ponašamo društveno odgovorno na svim poljima gdje to zakoni dozvoljavaju“, istakao je Andrić.

Direktor preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ Nedeljko Perišić rekao je da ispunjavajući obavezu strateških dokumenata iz ekološke dozvole uprava hidroelektrane je i ove godine izdvojila sredstva za poribljavanje rijeke Drine i njenih pritoka.

On kaže da je u rijeku Drinu i njene pritoke ubačeno 3.000 kilograma mlađi šarana i 2.200 kilograma mlađi potočne pastrmke.

„Na ovaj način trudimo se da držimo na nivou životinjsku raznolikost rijeke Drine ali i da pomognemo i pospješimo aktivnosti koje se na rijeci Drini dešavaju. Rijeka drina je interesantna ribolovcima iz Republike Srpske i regiona i nadamo se da ćemo i ovim aktivnostima pomoći da ta zaintersoavnost ostane na istom nivou, da ljudi dolaze u Višegrad i da i na taj način posješimo privredni razvoj“, istakao je Perišić.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je ovo još jedna u nizu društveno odgovornih aktivnosti od strane hidroelektrane Višegrad.

„Svake godine Hidroelektrana kao odgovorna firma na regiji na ovakav način pomaže lokalne zajednice“, naglasio je Đurević.

On je istakao da je u Višegradu uz pomoć Hidroelektrane mnogo toga urađeno, počev od rekonstrukcije puteva, sportske dvorane, stipendiranja studenata i da je to boljitak koji treba da osjete svi građani Republike Srpske.

SRNA