Đurević prisustvuje sjednici Saveza opština i gradova

03.12.2021.

Predsjedništvo Saveza opština i gradova Republike Srpske dalo je na današnjoj sjednici saglasnost na sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji Saveza i Investiciono razvojne banke /IRB/ koji predviđa da sve i jedna opština i grad u Srpskoj, u saradnji sa IRB-om, dođe do svog investicionog profila, koji će kvalitetno biti predstavljen domaćim i stranim investitorima, rekao je predsjednik Saveza Ljubiša Ćosić.

Ćosić je, u pauzi sjednice Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, rekao novinarima da sporazum predviđa i druge oblike komunikacije Saveza i IRB-a.

Ćosić je naveo da je na današnjoj sjednici najveću pažnju izazvao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi po hitnom postupku, za koji se nada da će, uz određene izmjene, biti poslat na usvajanje Narodnoj skupštini Srpske.

On je rekao da je zakon donesen u novembru 2016. godine, te da su tokom njegove primjene bile potrebne izmjene da bi sve bolje funkcionisalo.

Ćosić je naglasio da se izmjenama ovog zakona predviđa da se maksimalan broj zaposlenih u lokalnim samoupravama, gdje je do sada bilo tri zaposlena na 100 stanovnika, utvrđuje posebnom uredbom Vlade Republike Srpske.

„Ministarstvo će imati obavezu da, zajedno sa nama, ponudi Vladi uredbu koja će na osnovu različitih kriterijuma, definisati broj zaposlenih“, rekao je Ćosić i dodao da su na današnjoj sjednici svi pokazali opredijeljenost da ne bude novog zapošljavanja u jedinicama lokalne samouprave.

Ćosić je rekao i da se danas nisu usaglasili o članovima zakona koji se odnose na gradove sa više od 100.000 stanovnika, a kojima se predviđa da predsjednik skupštine ima dva šefa kabineta i dva savjetnika i osobe za protokolarne poslove.

Prema njegovim riječima, saglasnost nije postignuta o članu 53 koji predviđa da predsjednik skupštine uređuje sistematizaciju stručne službe skupštine grada, koja je opet sastavni dio Pravilnika o sistematizaciji organizacije radnih mjesta u gradu koji donosi gradonačelnik.

„Tu smo imali različite stavove i oni će biti poslati resornom ministarstvu“, rekao je Ćosić.

Navodeći da je riječ o Banjaluci i Bijeljini, Ćosić je rekao da je predlagač, odnosno resorno ministarstvo relaksiralo odnose, dajući pravo predsjedniku skupštine da ima dva savjetnika i šefa kabineta, da organizuje stručnu službu i preuzme dio odgovornosti.

On je istakao da je dobro što su ovim izmjenama Zakona skraćeni procesi formiranja vlasti sa 60 na 45 dana.

Ćosić je rekao da su različita mišljenja imali i o iznosu odborničkog dodatka, ali su se usaglasili, a definisali su i da treba da bude obavljena primopredaja dužnosti, te da će biti kažnjen onaj ko ne učestvuje u tome adekvatno.

On je rekao da su se usaglasili da Narodna skupština raspušta skupštinu lokalne samouprave u određenim situacijama, a ne Vlada kao do sada.

Ćosić je naveo da će u nastavku sjednice raspravljati o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave, kao i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o statusu funkcionera u organima jedinica lokalne samouprave.

On je istakao da će pod tačkom razno dati prijedlog da sve lokalne zajednice obilježe 30 godina Republike Srpske.

„Ja ću pozvati sve jedinice lokalne samouprave da u idućoj godini jednoobrazno obilježimo Dan Republike Srpske nizom manifestacija“, rekao je Ćosić i dodao da će centralno obilježavanje biti u Banjaluci, ali da će jednu ili dvije aktivnosti imati i tamo gdje je Republika Srpska stvorena, a to je 9. januara u Sarajevu, i ta činjenica se mora uvažavati.

SRNA