Đurević: Do Beograda kroz Višegrad

29.05.2017.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević smatra da je ova opština nezaobilazna u svim idejnim rješenjima za brzu saobraćajnicu od Sarajeva do Beograda.

On je izjavio da je zajednički stav načelnika opština Višegrad, Rogatica i Pale-Prača da bi trasa trebalo da ide od Vardišta, Višegrada, do Rogatice i Pala.

„Smatram da jedan krak treba da ide ka Sokocu i Han Pijesku i time bi dobili uvezanu cjelinu, koja bi značila za razvoj poljoprivrede, privrede i turizma u istočnom dijelu Republike Srpske“, dodao je Đurević.

On je istakao da je opština Višegrad predložila Institutu za puteve /Beograd/ tri varijante kroz Višegrad, a da je jedna i usvojena.

Načelnik opštine Pale-Prača Asim Zec rekao je da veliki broj aktivnosti vodi i sa građanima i načelnicima u vezi sa brzom saobraćajnicom, a da je interes i Republike Srpske i Federacije BiH da ona ima svoje odredište.

„Bez transporta, robe i ljudi niko ne može da ulaže u ove prostore, a građani od nas očekuju da stvaramo uslove za život. Građanima je najvažnije da brza saobraćajnica poveže Srbiju sa Sarajevom“, rekao je Zec.

On smatra da je najjeftinija i najjednostavnija varijanta preko Mesića, Prače i prema Palama.

Načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić rekao je da je važno pomenuti Sarajevo kao početnu i prelazak u Srbiju kao drugu tačku.

„Svjesni smo da moramo tražiti interese svih drugih. Želimo da zajedno sa lokalnim zajednicama koje se naslanjaju na tu saobraćajnicu, prolaskom na ovom dijelu bude što bliže Rogatici“, dodao je Jagodić.

Sastanak sa načelnicima opština Pale-Prača i Rogatica, organizovan je danas u kabinetu načelnika opštine Višegrad, u vezi sa dogovorom o izgradnji brze saobraćajnice Sarajevo–Beograd.

SRNA