Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija

16.03.2020.

Na području opštine Višegrad u toku je sprovođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije svih javnih površina i objekata, na osnovu odluke Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Zdravstveni inspektor opštine Višegrad Slađana Miovčić rekla je da je juče izvršena dezinfekcija u obdaništu „Neven“, Domu zdravlja, Domu za lica sa invaliditetom, Stanici policije, školama, pošti, preduzeću „HE na Drini“, opštini, Sportskoj dvorani, Centru za socijalni rad, Domu kulture, vatrogasnoj stanici, Udruženju penzionera, hotelima „Višegrad“ i „Vilina Vlas“, te svim crkvenim objektima.

„I u narednim danima, tačnije sve do srijede, 18. marta, biće nastavljena dezinfekcija svih drugih javnih objekata koji vrše neku uslužnu djelatnost – ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih. U dezinfekciju su uključene i zajednice etažnih vlasnika“, navela je Miovčićeva.

Ona je upozorila da će biti kažnjeni svi koji se ne budu pridržavali ove odluke.

„Kazne za fizička lica su od 500 do 1.000 KM, a za pravna od 2.000 do 10.000 KM“, rekla je Miovčićeva.

Dezinfekciju na području opštine Višegrad vrši preduzeće „Sanitarac“ iz Vlasenice sa kojim opština već dugi niz godina ima saradnju, a koje je ovlašteno od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske.

SRNA