Delegacije lokalnih samouprava iz BiH boravile u Litvaniji

13.12.2017.

Predstavnici 14 lokalnih jedinica iz BiH, boravili su protekle sedmice u Litvaniji na studijskoj posjeti u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja, sa ciljem upoznavanja i praćenja razvojnih prioriteta.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević istakao je da je studijska posjeta Litvaniji od izuzetnog značaja za strateško planiranje, koje će omogućiti opštini Višegrad vezu između procesa strateškog planiranja i izrade budžeta.

„Tokom posjete posjetili smo Ministarstvo finansije Litvanije i Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je zaduženo za lokalne uprave, kako bi se upoznali sa strateškim planovima države i načinom povezivanja na lokalnom nivou, te njihovom finansiranju“, dodao je Đurević.

On je istakao da je delegacija upoznata sa pravnom regulativom, politikama, institucijama, koje su zadužene za sistem strateškog planiranja.

„Posjetili smo Gradsku upravu u Kaunasu, kao primjer dobre prakse funkcionisanja lokalne uprave“, rekao je Đurević.

On je dodao da je studijska posjeta jako važna zbog praktičnih iskustava koji su se stekli, te ukazivanja na izazove sa kojima se opštine suočavaju u procesu izrade i provođenja strategija.

Koordinator za razvojne programe i projekte opštine Rudo Jelena Kuzmanović Šalipur rekla je da je posjeta Litvaniji pokazala da je moguće napraviti pozitivnu promjenu u državi.

„Motiv za uvođenje određenih izmjena u sistemu planiranja i budžetskog trošenja za Litvaniju su bili evropski fondovi, ali su vremenom shvatili da isti princip trebaju primjeniti i na upravljanje državnim budžetom. Puno toga smo naučili tokom studijske posjete. Nešto od naučenog je moguće primjeniti i  kod nas na lokalnom nivou, a nešto već teže jer zavisi od viših nivoa vlasti“, istakla je Šalipur..

Učesnici posjete bili su predstavnici opština Vlasenica, Šipovo, Berkovići, Rogatica, Rudo, Višegrad, Han Pijesak, Ljubinje iz Republike Srpske, te presdtavnici opština Ravno, Jablanica, Lukavac, Breza, Čitluk, Novo Sarajevo iz Federacije BiH.

Organizator posjete je Centar za obuku jedinica lokalne samouprave u Litvaniji.