Blokirano ulaganje u putnu infrastrukuru

06.07.2022.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević izjavio je da opština, iako ima usvojen budžet, nema operativna sredstva kako bi krenula u ulaganje u putnu infrastrukturu jer lokalni parlament još nije usvojio ovaj program, kao ni program koji se odnosi na vodne naknade.

On je rekao Srni da su u budžetu opštine Višegrad za ovu godinu planirani prihodi od 265.000 KM, kao i da bude iskorišteno 320.000 KM iz prethodne godine, a sredstva će uglavnom biti uložena u putnu infrastrukturu.

Đurević je napomenuo da Skupština opštine još nije usvojila programe koji se odnose na investicije za asfaltiranje i sanaciju puteva, te da ni prošle godine zbog, kako je naveo, nezakonitog rada lokalnog parlamenta nisu bili usvojeni potrebni programi.

„Da bi sredstva bila operativna potrebno je da Skupština opštine usvoji program korištenja prihoda po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta. Planirano je da se veći dio ovih sredstava uloži u sanaciju puteva, kao i u asfaltiranje nekih putnih pravaca“, naveo je Đurević.

Đurević je podsjetio da ni prošle godine nisu bili usvojeni ovi programi, te da nisu mogli ulagati u puteve, osim onih za koja su imali obezbijeđena sredstva iz drugih izvora finansiranja.

SRNA