Јавне набавке - Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача – ЛОТ 1 изградња дјечијег игралишта

30.03.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка горива за 2020. годину

16.03.2020.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

13.03.2020.

Основне информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења

11.03.2020.

Основне информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења

11.03.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу јавне расвјете

05.03.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

05.03.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу транспортног цјевовода Оџак 1. и 2.

05.03.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку принудних успоривача брзине

05.03.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку заштитне ограде – банкина

05.03.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу – озелењавање зелених површина

05.03.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – главна и споредне улице

05.03.2020.