Јавне набавке - Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача – извођење радова на уређењу фасада – ЛОТ 3

15.06.2020.

Допуна Плана јавних набавки општине Вишеград за 2020. годину – табела

10.06.2020.

Одлука о допуни Плана јавних набавки за 2020. годину

10.06.2020.

Измјена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину – табела

10.06.2020.

Одлука о измјени и допуни Плана јавних набавки за 2020. годину

10.06.2020.

Образац реализације уговора/оквирних споразума у 2020. години – I квартал

27.04.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка и инсталисање опреме за видео надзор

23.04.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – санација канализационе и оборинске мреже у улици Војводе Степе

23.04.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – изградња канализационе мреже (крак од насеља Доње Шегање до Градског стадиона)

23.04.2020.

Основне информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења

09.04.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – одводња оборинских вода са саобраћајнице у улици Стевана Синђелића

07.04.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – израда хоризонталне сигнализације

30.03.2020.