Одјељење за инспекцијске послове

 

Начелник                          МИЛИЦА СТАНЧИЋ

Адреса                                 Андрићград бб, Вишеград

Канцеларија                     Број

Број телефона                  058/630-109

Број факса                          058/620-602

Имејл                                     inspektorivgd@teol.net

 

Датум рођења: 30.09.1959.
Занимање: дипломирани просторни планер

Радно искуство

2006. – 2011. МИГ Оптика, Менаџер пословнице
Организовање пословних активности
Набавка и продаја
Административни послови

1995. – 2002. СТР Маки, Сувласник
Организовање пословних активности
Административни послови

1993. – 1995. Општина Вишеград, Одељење за урбанизам, Службеник за урбанистичке послове
Рад на урбанистичким условима

1988. – 1992. СТР Маки, Власник
Организовање пословних активности
Административни послови

Образовање

1985. Природно – математички факултет, Универзитет у Београду
Основне академске студије
Студијски програм Просторно планирање

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Одјељење за инспекцијске послове врши инспекцијски надзор над придржавањем прописа, који се односе на: квалитет и здравствену исправност хране, укључујући и хране за животиње, трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, цијене, мјерне јединице и мјерила, квалитет и безбједност непрехрамбених производа, примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју, здравствену заштиту, заштиту и добробит животиња, ветеринарску дјелатност, планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале, заштиту животне средине, екологије и уређење простора, управљање отпадом, здравствену заштиту становништва, хемикалије, воду за санитарно- рекреативне потребе и љековите воде, санитарно-техничке и хигијенске услове објеката и друге области одређене прописима.