Секретар Скупштине општине

 

 Секретар                           СНЕЖАНА НЕШКОВИЋ

Адреса                                 Андрићград бб, Вишеград

Канцеларија                     Број 22

Број телефона                  058/620-823

Број факса                         058/620-602

 

 

НАДЛЕЖНОСТИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СКУШТИНЕ ОПШТИНЕ

Стручна служба Скупштине општине врши стручне, организационе и друге послове за потребе Скупштине општине, одбора, савјета, комисија и других радних тијела Скупштине општине, пружа стручну помоћ одборницима у извршавању њихових одборничких дужности и врши сручне и административно-техничке послове за потребе клубова одборника у Скупштини општине, припрема материјале за сједнице Скупштине општине и њених радних тијела, стара се о њиховој достави, као и друге послове везане за рад Скупштине општине.