Шеф кабинета

 

Шеф кабинета                  ЛЕПА ЦВИЈЕТИЋ ВАСИЉЕВИЋ

Адреса                                 Краља Петра I 7, Вишеград

Канцеларија                      Број 19

Број телефона                  058/630-892

Број факса                          058/620-226

Имејл

 

БИОГРАФИЈА

-Рођен: 12.4.1969. године у Сарајеву

-Занимање: Дипломирани правник

РАДНО ИСКУСТВО:

-Општине Вишеград, Одјељење за просторно планирање и стамбено-комуналне послове /1997-2007./

-Општина Вишеград, Шеф кабинета начелника Општине /2007-2012./

-Општина Вишеград, Кабинет начелника Општине, на пословима Самосталног стручног сарадника за послове начелника Општине /2012-2016./

-Општина Вишеград, Шеф кабинета начелника Општине /2016-данас/

 

НАДЛЕЖНОСТИ ШЕФА КАБИНЕТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Врши координацију у раду кабинета начелника општине и Општинске управе, прима странке, одговара на захтјеве странака, као и друге послове везане за рад начелника општине. Даје стручна мишљења у вези послова из дјелокруга начелника општине, израђује поједине нацрте одлука, односно општих аката из надлежности начелника општине, обавља организационе и техничке послове за одржавање сједница Колегијума начелника општине, припрема материјале за сједнице Колегијума, као и друге послове везане за рад начелника општине.