Јавне набавке - Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача – ЛОТ 3 – изградња канализационе мреже у Холандском насељу

11.09.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – ЛОТ 2 – изградња канализационе мреже у насељу Гарча

11.09.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – изградња јавне расвјете

11.09.2020.

Образац реализације уговора/оквирних споразума у 2020. години – II квартал

27.08.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и уградњу заштитне ограде – банкина

27.08.2020.

Одлука о поништењу поступка

01.07.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

18.06.2020.

Основне информације о преговарачком поступку јавне набавке без објаве обавјештења

15.06.2020.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – уређење фасада – ЛОТ 12

15.06.2020.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – уређење фасада – ЛОТ 11

15.06.2020.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – уређење фасада – ЛОТ 6

15.06.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – извођење радова на уређењу фасада – ЛОТ 4

15.06.2020.