Јавне набавке - Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача-асфалтирање улице Војводе Путника

12.11.2018.

Табела измјена и допуна

12.11.2018.

Одлука о измјени и допуни плана

12.11.2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача-банкине

16.10.2018.

Одлука о поништењу поступка

16.10.2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача- санација крова робне куће

01.10.2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – уређења градске пијаце

01.10.2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача-набавка и уградња успоривача брзине

01.10.2018.

Одлука – о поништењу поступка уређења робне куће

01.10.2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача набавка опреме за „Музичку собу“

03.09.2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача санација столица у Дому културе

03.09.2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача ограда Холујаци

03.09.2018.