Јавне набавке - Одлуке

Одлука о избору најповољнијег извођача – Извођење радова на вањском уређењу дјечијег игралишта и помоћног стадиона

31.05.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Услуге превоза путника ЛОТ 3

16.05.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Услуге превоза путника ЛОТ 2

16.05.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Услуге превоза путника ЛОТ 1

16.05.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Извођење радова на облагању ријечних косина

16.05.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Изградња и опремање јавног тоалета

16.05.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Санација тротоара и канализације

25.04.2019.

Одлука о поништењу поступка – Вањско уређење око дјечијег игралишта и помоћног стадиона

22.04.2019.

Одлука о поништењу поступка – Рушење објекта у Улици Војводе Степе

22.04.2019.

Одлука о поништењу поступка – Набавка вишегодишњих садница

22.04.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка пелета

22.04.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка мотора за чамац

22.04.2019.