Јавне набавке - Одлуке

Извјештај о проведеном поступку јавне набавке – Јавна установа за предшколско васпитање и образовање „Невен“

12.01.2021.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка горива за 2021. годину

12.01.2021.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Јавна установа за предшколско васпитање и образовање „Невен“

30.11.2020.

Обавјештење о набавци – Јавна установа за предшколско васпитање и образовање „Невен“

02.11.2020.

Допуна Плана јавних набавки општине Вишеград за 2020. годину – табела

02.11.2020.

Одлука о допуни Плана јавних набавки за 2020. годину

02.11.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – санација оборинске канализације у насељу Околишта

14.10.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – постављање сливне решетке

14.10.2020.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – електрификација нисконапонске мреже ЛОТ 2

14.10.2020.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – електрификација нисконапонске мреже ЛОТ 3

14.10.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – електрификација нисконапонске мреже ЛОТ 1

14.10.2020.

Допуна Плана јавних набавки општине Вишеград за 2020. годину – табела

28.09.2020.