Јавне набавке - Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача-електрификација стамбених јединица 1

19.06.2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача-извођење радова уз обалу ријеке Дрине

12.06.2018.

Одлука-заштитна ограда на мостовима

01.06.2018.

Одлука-санација моста код стадиона

01.06.2018.

Одлука-додатни и непредвиђени радови на изградњи јавне расвјете

25.05.2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача-изградња потпорног зида у насељу Гарча

25.05.2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача-јавна расвјета

25.05.2018.

Одлука-текуће одржавање и санација локалних и некатегорисаних путева

23.05.2018.

Одлука-набавка намјештаја и опреме за салон Бикавац-ЛОТ-4

23.05.2018.

Одлука-набавка намјештаја и опреме за салон-Бикавац-ЛОТ-3

23.05.2018.

Одлука-набавка намјештаја и опреме за салон Бикавац-ЛОТ-2

23.05.2018.

Одлука-набавка намјештаја и опреме за салон Бикавац- ЛОТ-1

23.05.2018.