Одјељење за финансије

 

 Начелник                          ЊЕГОШ ТАНАСКОВИЋ

Адреса                                 Андрићград бб, Вишеград

Канцеларија                     Број 14

Број телефона                  058/630-990

Број факса                         058/620-602

Имејл                                    finansijevg@teol.net

 

БИОГРАФИЈА

-Рођен: 19.4.1978. године у Горажду

-Занимање: Дипломирани економиста

РАДНО ИСКУСТВО:

-Општина Ново Горажде, на пословима Самосталног стручног сарадника за буџет /2003-2006./

-Општина Ново Горажде, шеф Службе финансија /2006-2007./

-Општина Вишеград, на пословима Самосталног стручног сарадника за буџет и буџетске кориснике /2007-2009./

-Општина Вишеград, начелник Одјељења за финансије /2009-2016./

-Начелник Одјељења за финансије /2016-данас/

-ОСТАЛО:

-Сертификовани овлашћени рачуновођа Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске /2006./

-Сертификовани овлашћени интерни ревизор Удружења интерних ревизора из Бања Луке /2009./

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Одјељење за финансије врши стручне и друге послове који се односе на праћење остваривања политике финасирања у општини, припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе и извршење расхода буџета, врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Општинске управе Вишеград и других корисника који се финансирају из буџета општине, као и други послове који му се ставе у надлежност.