Јавне набавке - Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача – санација канализационе и оборинске мреже у улици Војводе Степе

23.04.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – изградња канализационе мреже (крак од насеља Доње Шегање до Градског стадиона)

23.04.2020.

Основне информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења

09.04.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – одводња оборинских вода са саобраћајнице у улици Стевана Синђелића

07.04.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – израда хоризонталне сигнализације

30.03.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – ЛОТ 2 изградња помоћног стадиона

30.03.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – ЛОТ 1 изградња дјечијег игралишта

30.03.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – набавка горива за 2020. годину

16.03.2020.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

13.03.2020.

Основне информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења

11.03.2020.

Основне информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења

11.03.2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу јавне расвјете

05.03.2020.