Јавне набавке - Одлуке

Одлука о поништењу поступка – Вањско уређење око дјечијег игралишта и помоћног стадиона

22.04.2019.

Одлука о поништењу поступка – Рушење објекта у Улици Војводе Степе

22.04.2019.

Одлука о поништењу поступка – Набавка вишегодишњих садница

22.04.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка пелета

22.04.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка мотора за чамац

22.04.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка чамца за спашавање

22.04.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Кишна канализација Шегање

22.04.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Изградња транспортног цјевовода

22.04.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Изградња помоћног стадиона

22.04.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Хоризонтална сигнализација

22.04.2019.

Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2019. годину – I

04.04.2019.

Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2018. годину – II

04.04.2019.