Јавне набавке - Одлуке

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реконструкција и изградња степеништа у насељу Гарча

02.12.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – санација потпорних зидова

02.12.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

18.11.2019.

Одлука о избору најповољнијег поњуђача

11.09.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – реконструкција пута (некатегорисани камионски пут) Милошевићи – Стари Брод

22.08.2019.

Измјена и допуна Плана јавних набавки општине Вишеград за 2019. годину – табела

14.08.2019.

Одлука о измјени и допуни Плана јавних набавки за 2019. годину

14.08.2019.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке – набавка контејнера

01.08.2019.

Допуна Плана јавних набавки општине Вишеград за 2019. годину – табела

01.08.2019.

Одлука о допуни Плана јавних набавки за 2019. годину

01.08.2019.

Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2018. годину

30.07.2019.

Измјена и допуна Плана јавних набавки општине Вишеград за 2019. годину – табела

30.07.2019.