Јавне набавке - Одлуке

Образац реализације уговора/оквирног споразума за 2018. годину

30.07.2019.

Измјена и допуна Плана јавних набавки општине Вишеград за 2019. годину – табела

30.07.2019.

Одлука о измјени и допуни Плана јавних набавки за 2019. годину

30.07.2019.

Допуна Плана јавних набавки општине Вишеград за 2019. годину – табела

19.07.2019.

Одлука о допуни Плана јавних набавки за 2019. годину

19.07.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Санација локалних и некатегорисаних путева

19.07.2019.

Образац реализације уговора/оквирног споразума општине Вишеград за 2019. годину

17.07.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Санација мостова у насељима Ристићи, Батковица и Велетово

17.07.2019.

Табела о измјени и допуни Плана јавних набавки општине Вишеград за 2019. годину

17.07.2019.

Одлука о измјени и допуни Плана јавних набавки за 2019. годину

17.07.2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка градских клупа

11.07.2019.

Одлука о поништењу поступка – Уређење робне куће

09.07.2019.