ОИК

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2024.

1. сједница портал

 

ОПШТИ ИЗБОРИ 2022.

1. сједница портал

2. сједница портал

3. сједница портал

4. сједница портал

5. сједница портал

6. сједница

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКИХ ОДБОРА

9. сједница

8. сједница портал

7. сједница портал

ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ

1. ИЗМЈЕНА РЈЕШЕЊА