ОИК

ОПШТИ ИЗБОРИ 2022.

1. сједница портал

2. сједница портал

3. сједница портал

4. сједница портал

5. сједница портал

6. сједница

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ БИРАЧКИХ ОДБОРА

9. сједница

8. сједница портал

7. сједница портал

ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ

1. ИЗМЈЕНА РЈЕШЕЊА

 

147B001

147B002

147B003

147B004

147B005

147B006

147B007

147B008

147B009

147B010

147B011

147B012

147B013

147B014

147B015

147B016

147B017

147B018

147B019

147B020

147B021

147B022

147B023

147B024