Јавне набавке - Извјештаји и обавјештења

Избјештај о проведеном поступку-радови за постављање камера

07.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-чишћење канала и уцјевљење отпадних вода

04.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-израда хоризонталне сигнализације

30.05.2018.

Извјештај о проведеном постуку-пројекат уклањања објекта

25.05.2018.

Извјештај о проведеном поступку-ријешење холтикултурног уређења

25.05.2018.

Извјештај о проведеном поступку-пројекат водоводне мреже Гарча

25.05.2018.

Извјештај о проведеном поступку-пројекат канализационе мреже Гарча

25.05.2018.

Обавјештење о додјели уговора-регулација ријеке Рзав

23.05.2018.

Извјештај о проведеном поступку-набавка намјештаја и опреме за свадбени салон

22.05.2018.

Извјештај о проведеном поступку-уређење мјеста за контејнере

18.05.2018.

Извјештај о проведеном поступку-услуга израде ТВ клипа

18.05.2018.

Извјештај о проведеном поступку-уређења канализације код Ћуприје

18.05.2018.