Јавне набавке - Извјештаји и обавјештења

Извјештај о проведеном поступку-санација улице Војводе Степе

17.05.2018.

Извјештај о проведеном поступку-изградња шахтова на Главичком потоку

15.05.2018.

Извјештај о проведеном поступку-израда стручног мишљења и УТУ

15.05.2018.

Извјештај о проведеном поступку-уређење фасаде на хотелу

08.05.2018.

Извјештај о проведеном поступку-набавка земље за цвијеће

07.05.2018.

Извјештај о проведеном поступку-набавка промотивног канцеларијског материјала

27.04.2018.

Извјештај о проведеном поступку-поплочање пјешачке површине

26.04.2018.

Извјештај о проведеном поступку-набавка цвијећа

19.04.2018.

Извјештај о проведеном постуку-ревизија пројектне документације

11.04.2018.

Извјештај о проведеном поступку-зацјевљење потока

05.04.2018.

Извјештај о проведеном поступку – израда пројектне документације

02.04.2018.

Извјештај о проведеном поступку

29.03.2018.