Јавне набавке - Извјештаји и обавјештења

Извјештај о проведеном поступку-извођење радова уз обалу ријеке Дрине

02.07.2018.

Обавјештење о додјели уговора-додатни радови на изградњи јавне расвјете

02.07.2018.

Извјештај о проведеном поступку-услуга осигурање возила

02.07.2018.

Извјештај о проведеном поступку-набавка и постављање камера

21.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку набавке-санација моста на ријеци Рзав

21.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-уређење заштитне ограде на мостовима

20.06.2018.

Обавјештење о додјели уговора

15.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-изградња потпорног зида

15.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-набавка тонера

13.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-набавка и уградња банкина

12.06.2018.

Обавјештење о додјели уговора

12.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-изградња сливних решетки у ул. Цара Лазара

12.06.2018.