Јавне набавке - Извјештаји и обавјештења

Извјештај о проведеном поступку-услуга осигурање возила

02.07.2018.

Извјештај о проведеном поступку-набавка и постављање камера

21.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку набавке-санација моста на ријеци Рзав

21.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-уређење заштитне ограде на мостовима

20.06.2018.

Обавјештење о додјели уговора

15.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-изградња потпорног зида

15.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-набавка тонера

13.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-набавка и уградња банкина

12.06.2018.

Обавјештење о додјели уговора

12.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-изградња сливних решетки у ул. Цара Лазара

12.06.2018.

Избјештај о проведеном поступку-радови за постављање камера

07.06.2018.

Извјештај о проведеном поступку-чишћење канала и уцјевљење отпадних вода

04.06.2018.