Одјељење за привреду локални развој и друштвене дјелатности

 

 Начелник                        МИЛАН ТАСИЋ

Адреса                                Aндрићград бб, Вишеград

Канцеларија                    Број 15

Број телефона                 058/630-991

Број факса                        058/620-602

Имејл                                   

 

БИОГРАФИЈА

Рођен: 07.09.1985 у Вишеграду
Занимање: дипломирани економиста

Радно искуство:
-Агенција за информатику, организацију и консалтинг ИНФОРМИНГ (2008-2010)
– Општинска управа општине Вишеград- приправнички стаж (2014-2015)
– Сервс рачунара МАСТЕРМЕДИА (2016-2019)
-Агенција за информатику Е-НОВА (2019-2022)

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове који се односе на припрему одлука и других аката, студијске и аналитичке послове из области привреде и друштвених дјелатности, а нарочито: индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, туризам, предузетничка дјелатност, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство и водопривреда, предшколско, основно и средње образовање, здравствена заштита, социјална заштита, спорт и омладина, надзор из области привреде и друштвених дјелатности, као и друге послове који му се ставе у надлежност.