Заштита водомјера и кућне инсталације

29.11.2021.

У зимском периоду, када су температуре често испод нуле, може доћи до смрзавања и озбиљних оштећења мјерних уређаја и унутрашњих водоводних инсталација, а услед тога и до прекида водоснабдјевања у објектима, уколико се исти не заштите правовремено и на одговарајући начин.
Из тих разлога потребно је прије свега топлотно изоловати мјерне уређаје односно водомјере. Уколико је водомјер постављен плитко или у подрумским просторијама потребно је поставити неки термоизолациони материјал као што су даске, стиропор или слама преко водомјера. Битно је напоменути да само завијање водомјера у крпе не представља довољну и сигурну заштиту. Водомјери у прописано изграђеним шахтовима налазе се испод зоне смрзавања и уколико су поклопци шахтова адекватни не постоји могућност смрзавања истог.
Препоручујемо корисницима да провјере да ли су поклопци на водоводним шахтовима добро затворени и да их не отварају на ниским температурама како не би дошло до смрзавања водомјера и воде у цијевима. Треба повести рачуна и о водоводној инсталацији и превентивно извршити топлотну изолацију цијеви у просторијама домаћинстава које се слабије или уопште не грију. Дворишне чесме би требало искључити у поменутом периоду, а дворишне водоводне инсталације које воде до чесама, гаража и других нус просторија које се не грију требало би испразнити или превентивно и благовремено заштитити.
Посебну пажњу треба обратити на објекте у којима се периодично борави (викендице, празне куће..) и у којима у зимском периоду нема потрошње воде. Потребно је затворити воду, преконтролисати инсталације и водомјере и испустити воду из инсталација како не би дошло до смрзавања и пуцања водомјера и цијеви.
Уколико ипак дође до пуцања водомјера, корисници треба да се обрате Техничкој служби нашег предузећа на телефон 058/620-112 гдје ће добити све инструкције око процедуре замјене оштећеног водомјера, или могу доћи лично у канцеларију поменуте службе у улици Николе Пашића бр. 7.