Усвојене одлуке о расподјели средстава од накнада

29.01.2020.

Скупштина општине Вишеград усвојила је данас одлуке о кориштењу прихода по основу водних и шумских накнада за ову годину у износу од 644.500 КМ.

Од накнада за кориштење шума и шумских накнада земљишта планирано је 265.000 КМ.

За санацију локалних и некатегорисаних путева планирано је 110.000 КМ, за асфалтирање 145.000 КМ и за уређење просторија мјесних заједница 10.000 КМ.

Укупно 109.500 КМ од програма кориштења прихода по основу накнада за кориштење шума и шумског земљишта оприходованих, а неутрошених у претходним годинама биће кориштено за асфалтирање путева и учешће у суфинансирању пројекта асфалтирања путева и за пројектну документацију.

Од кориштења средстава остварених по основу водних накнада планирано је 379.500 КМ.

Новац ће бити утрошен за изградњу канализационе мреже, санацију канализационе и оборинске мреже, за изградњу оборинске канализације у различитим насељима, за уређење заштитних ограда на мостовима, уређење обала ријеке Рзав, изградњу сеоских бунара и пројектну документацију.

Од неутрошених средстава по основу водних накнада од 193.000 КМ планирана је санација и асфалтирање тротоара у главној улици, изградња помоћног стадиона и изградња канализационе мреже.

Начелник општинског Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Александар Ђукановић рекао је да су значајни програми водних и шумских накнада из којих се финансирају различите инвестиције.

„Након усвајања пројеката слиједи израда плана јавних набавки, покретање поступака и очекујемо да ћемо што прије доћи до извођача и почети са дијелом инвестиција“, навео је Ђукановић.

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић рекао је да је планиран велики број пројеката, након чега слиједи добијање сагласности од надлежног министарства.

„Пројекти се односе на уређење саобраћајница, међу којима је главна улица и четири споредне. Предвиђен је велики број пројеката изградње канализационих и водоводних мрежа и сви дијелови града су равномјерно заступљени“, навео је Ђуревић.

Одборници су усвојили и одлуку о начину и условима продаје непокретности у општини Вишеград.

СРНА