Усвојене одлуке о програму кориштења водних и шумских накнада

24.01.2019.

Одборници Скупштине општине Вишеград усвојили су данас одлуку о програму коришћења прихода остварених на основу водних накнада за ову годину за шта је у буџету општине планирано 375.500 КМ.

Начелник одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Александар Ђукановић рекао је да се овим програмом финансирају пројекти као што су наставак уређења Осојничког потока за који је издвојено око 38.000 КМ, уређење кишне канализације у насељу Горње Шегање, те изградња водоводне и канализационе мреже у насељу Гарча.

Он је додао да се дио средстава издваја за санацију мостова, за изградњу канализације у насељу Вучине, као и други пројекти у сектору вода.

Одборници су усвојили и програм кориштења средстава планираних на основу накнада за коришћење шума и шумског земљишта за ову годину, за шта је у буџету планирано око 265.000 КМ.

Ђукановић је навео да средства по овом основу планирају за улагање у санацију локалних некатегорисаних путева, њихово асфалтирање, набавку и уградњу заштитних ограда, односно банкина.

„Усвојена је одлука о висини пореске стопе од 0,11 одсто и 0,09 одсто за објекте у којима се обавља производна дјелатност“, додао је Ђукановић.

Он је напоменуо да је усвојена и одлука о висини вриједности непокретности на дан 31. децембар 2018. године и која представља основ за Пореску управу за израду опорезивања, а који је углавном задржан на прошлогодишњем нивоу уз незнатне корекције.

„Усвојен је план коришћења јавних површина, усвојена је и допуна Одлуке о комуналним и административним таксама, као и допуна Одлуке о уређењу простора грађевинског земљишта. Наставља се поступак за доношење једног од најважнијих стратешких докумената просторног плана општине Вишеград, ревизије одређених регулационих и спроведбених докумената просторног уређења“, навео је Ђукановић.

Шеф клуба одборника СНСД-а Дарко Андрић рекао је да је на данашњем засједању унапријеђен рад Дирекције за развој, која ће ускоро заживјети у пуној намјени ради чега је и основана.

„Дирекцији је дозначено кориштење канцеларија и пословног простора као што је случај и са другим удружењима и организацијама у Вишеграду“, додао је Андрић.

Он је нагласио да се ради на уређењу Осојничког потока, уређењу канализације у насељу Горње Шегање, прикупљање воде код Градског стадиона, шахтови у Видовданској и Улици Јована Дучића, у насељима Гарча и Глогова, санација моста у Ристићима, Батковцима и Велетову.

Андрић је истакао да су одборници упознати о спроведеним изборима у савјету мјесних заједница, гдје очекују да ће мјесне заједнице дати велики допринос у побољшању услова и начина живота у Вишеграду.

СРНА