Уплаћена средства Центру за социјални рад

24.03.2020.

Из општине Вишеград потврђено је да су уплаћена средства за све кориснике различитих права из области Социјалне заштите, за мјесец фебруар 2020. године.

Исплата новчаних примања односи се за кориснике права на новчану помоћ, право на додатак за помоћ и његу другог лица, право на личну инвалиднину за пунољетне кориснике, право на подршку изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју и право на помоћ и његу у кући.