Пресуђено – нелегалне смјене на првој сједници Скупштине општине Вишеград

18.10.2021.

Замјеник начелника општине Вишеград Младенко Тасић и начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове Александар Ђукановић незаконито су смијењени на сједници Скупштине општине, пресудио је Окружни суд у Источном Сарајеву по тужби Владе Републике Српске.

На данашњој конференцији за новинаре у Вишеграду је истакнуто је да је суд на основу чињеница и доказа који су им дати на увид пресудио да су одлуке прве сједнице Скупштине општине биле мимо закона Статута и пословника општине.

Начелник општине Младен Ђуревић рекао је да је од јануара указивано да такозвана скупштинска већина не ради у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом и пословником општине и да је ова локална заједница у тоталној блокади и на привременом финансирању.

„Тренутно имамо ситуацију у којој су стечени услови за распуштање Скупштине општине Вишеград. Обратићемо се Влади која ће донијети крајњу одлуку и упутити приједлог Народној скупштини за распуштање Скупштине општине након чега би услиједили поновни избори за одборнике“, саопштио је Ђуревић.

Због немогућности да се предложи буџет и много тога уради, Ђуревић се нада да ће сви који су то проузроковали одговарати за нанесену штету.

Ђукановић је рекао да су све поднесене тужбе засноване на истом чињеничном материјалу, правном основу и предложеним доказима и да је јасно да ће и остале пресуде бити исте, односно да ће суд уважити тужбе Владе и укинути акте Скупштине општине Вишеград.

Он је истакао да је суд и по приватним тужбама разријешених лица на осталима сједницама Скупштине поништио те акте из других разлога и других незаконитости.

„Дакле сви акти, о којима је суд одлучио, донијети су незаконити и суд их је поништио, а против ових пресуда није допуштена жалба већ само захтјев за ванредно испитивање судске пресуде који се подноси Врховном суду“, истакао је Ђукановић.

Тасић рекао је да воља тадашња скупштинске већине није била да се понаша у складу са оним за шта их је народ изабрао већ само да отежају рад скупштинских органа не рачунајући на велике посљедице које такав чин има.

Окружном суду у Источном Сарајеву поднијета је 31 тужба која се односи на све акте донијете на првој сједници Скупштине општине Вишеград одржаној 12. јануара 2021.

СРНА