Позив за доставу коментара на нацрт документа „Стратегија развоја пољопривреде и руралног подручја општине Вишеград за период 2023.–2027. година“

28.09.2023.
Радна група за израду Стратегије развоја пољопривреде и руралног подручја општине Вишеград за период 2023 – 2027. године, израдила је Нацрт новог стратешког документа. Јавне консултације о стратешком документу ће трајати 15 дана, почев од 28.09.2023.године до 13.10.2023. године, а у ком периоду се могу доставити приједлози и сугестије у циљу унапријеђења поменутог документа.
Приједлози и сугестије се могу доставити на e-маил адресу privreda@opstinavisegrad.com, док се заинтересована лица за све додатне информације могу обратити на број телефона 058/630-991
Прилог: Стратегија