Позив правним лицима за доставу података

15.04.2020.

Моле се сва правна лица која обављају дјелатност на подручју општине Вишеград, а којима је Одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности у марту 2020. године да 15. и 16. априла општини Вишеград доставе следеће податке:

– ЈИБ пословног субјекта

– пословно име

– сједиште пословног субјекта

– шифру претежне дјелатности

Предузетници регистровани у општини Вишеград нису у обавези да достављају тражене податке.

Контакт тел: 058/620 226, 058/630 991

е-mail:ana.bogdanovic@opstinavisegrad.com