ОБАВЈЕШТЕЊЕ за инвеститоре односно власнике бесправно изграђених, започетих или реконструисаних објеката

16.12.2016.