ЈАВНИ ОГЛАС-за продају непокретности означене као кп 2385/2 у својини Општине Вишеград путем јавног надметања – лицитације

31.07.2018.