Одржана обука за учеснике у заштити од поплава

05.06.2019.

У Вишеграду је данас одржана обука за учеснике у заштити од поплава на ријекама Камишина, Рача и Рзав на подручју града Ужица и општина Бајина Башта и Вишеград.

Обука је одржана у оквиру прекограничног пројекта „Успостављање система одбране од поплава“.

Координатор Радмило Михајловић из Вишеграда рекао је да овај пројекат, чија је укупна вриједност 962.000 евра и састоји се од три компоненте, финансира Европска унија.

„Прва компонента односи се на инфраструктуру на подручју општине Вишеград, регулацију ријеке Рзав и обалоутврде дужине 336 метара. Друга компонента односи се на набавку опреме за цивилну заштиту, а трећа на обуку 33 припадника из три јединице цивилне заштите и 24 повјереника за реаговање у ванредним ситуацијама изазваних поплавама у Бајиној Башти, Ужицу и Вишеграду“, навео је Михајловић.

Он је додао да општину Вишеград финансира грант ЕУ са 320.334 евра, док је учешће локалне заједнице 17 одсто, односно 67.000 евра.

Зоран Милитаров, који је задужен за обуку јединица цивилне заштите у овом пројекту, рекао је да је циљ данашње обуке процјена угрожености за конкретне локације и план употреба јединица и снага цивилне заштите.

„То подразумијева јављања, обавјештавања становништва и предузимање непосредних мјера одбране од поплава и бујица, те у крајњем случају збрињавање и евакуацију“, додао је Милитаров.

Радник Градске управе Ужица Александар Тасић рекао је да су набављене двије метеоролошке станице, које су постављене у Мокрој Гори и на Тари за слив ријека Рзав и Рача у Бајиној Башти, а шаљу упозорења да би се могло благовремено реаговати.

Тасић, који је и менаџер пројекта, истакао је да су обје метеоролошке станице повезане и да представници све три локалне самоуправе имају приступ подацима.

Вођа тима за заштиту и спасавање на води у Вишеграду Срећко Гавриловић рекао је да су набавили гумени чамац на надувавање, мотор и теренско моторно возило, за ефектније дјеловање.

СРНА