Обавјештење за борце

01.02.2019.

Обавјештавају се борци од прве до пете категорије који су у току 2018. године навршили 60 година живота, да поднесу приједлог за понављање поступка Одјељењу за општу управу општине Вишеград, како би им се признало право на мјесечни борачки додатак од првог дана наредног мјесеца кад су испунили законске услове.

Због измјене Уредбе о борачком додатку, борци који наврше 60 година живота да би остварили право на мјесечни борачки додатак, треба да поднесу и захтјев Одјељењу за општу управу општине Вишеград.

Приједлози за понављање поступка могу се поднијети до 30.06.2019. године.