Oбавјештење Цивилне заштите

05.04.2018.

Из Цивилне заштите општине Вишеград обавјештавају  становништво да у предстојећем периоду који карактеришу високе температуре и повећана могућност избијања пожара, не пале ватру на отвореном простору.
Ово упозорење се нарочито односи на забрану паљења ватре у близини шумских комплекса, привредних, стамбених и вјерских објеката, удаљених подручја у мјесним заједницама као и у ужем центру града.
У обавјештењу се наводи да се обавезују представници Мјесних заједница, ловочувари, лугари и сви грађани да о свим евентуалним пожарима обавијесте територијалну ватрогасну једницу Вишеград на тел: 123, Полицијску станицу на 122 или Цивилну заштиту на 121.
Посебно упозорење се односи на повратнике који само викендом долазе на своја имања гдје чисте и пале ватру, да исту  обавезно прије одласка угасе.
Из Цивилне заштите такође обавјештавају становништво да приликом проналаска неексплодираних  минско-експлозивних убојних средстава исте не одлажу у контејнере и сметљишта већ да у том случају обавијесте Полицијску станицу или Цивилну заштиту ради предузимања даљих мјера.