Наредба о обавезној дезинфекцији на територији општине Вишеград

14.03.2020.

На Форуму за безбједност општине Вишеград, који је одржан данас поводом наредбе Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске о хитној дезинфекцији јавних површина, објеката и превоза, закључено је да се наређује вршење дезинфекције на територији Општине Вишеград од 15.03.2020. године у року од 48 часова.

Дезинфекција обухвата:

Све јавне површине и јавне објекте на подручју општине Вишеград, стадион, паркове, дјечије обданиште “Невен“ Основну школу са подручним одјељењима, Средњошколски центар, Црвени крст,центар за социјални рад, зграду Општине, Дом здравља,  вјерске објекте, просторије црвеног крста и Територијалног ватрогасног друштва, самосталне занатске, трговинске и угоститељске радње, објекте и околину свих предузећа, банке, јавни превоз, заједнице етажних власника бензинске пумпе и све остале јавне  установе, предузећа и објекте.

Надлежни орган Општине Вишеград је извршио избор извођача дезинфекције ,,Санитарац,, д.о.о. Власеницу  у складу са чланом 15. тачка 5. Закона о заштити становништва од заразних болести (Сл. Гласник РС број 90/17).

Трошкове услуга дезинфекције плаћају:

  1. Државна и приватна предузећа по предходно склопљеним уговором са даваоцем услуга;
  2. Приватне услужне трговачке и угоститељске радње сходно површини простора;
  3. Општина Вишеград за јавне површине и објекте у којима су смјештене установе чији је оснивач општина Вишеград.

Против свих јавних предузећа и одговорних лица у предузећима, власника приватних самосталних радњи  и свих других који не поступе у складу са Наредбом о обавезној дезинфекцији на подручју општине Вишеград, предузеће се законске санкције сходно Закону о заштити становништва од заразних болести (Службени Гласник РС број 90/17).

здравствени инспектор

Слађана Миовчић

 НАЧЕЛНИK

Младен Ђуревић