Јавни предпозив

04.02.2020.

У оквиру пројекта “Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије (SELLS)”, Каритас Швајцарске у БиХ, заједно са партнерском Општином Вишеград расписује:

Јавни предпозив за локално становништво са циљем подршке и оснаживања кроз учешће и финансирање у пројекту.

Пројекат има за циљ подржати појединце и породице, локална удружења и мале бизнисе који имају идеју на који начин увећати властито приходовање, а спадају у категорију незапослених, запослених са недовољним примањима и друге категорије становништва у неповољном економском и социјалном положају. Пројекат обухавата 7 општина Горње-дринске региие: Чајниче, Фоча ФБиХ, Фоча РС, Ново Горажде, Вишеград, Пале ФБиХ и Рудо.

За појединачне кориснике који прођу предвиђене тренинге, осигурана је финансијска подршка у износу до 5,000 КМ, кроз период од наредне 4 године. Удружења, задруге, или други облици заједничког пословања могу бити подржани износом до 15,000 КМ, кроз исти период. Каритас Швајцарске ће пратити напредак корисника, у уској сарадњи са општинским представницима како би се остварили најбољи резултате. Будући грантови ће бити финансирани од стране Каритаса Швајцарске у износу од 40%, општине 40% и самих корисника до 20%.

Пријаве

Пријавити се може локално становништво/удружења/пословни субјекти, који испуњавају сљедеће услове:

–              Имају пребивалиште и стално бораве у општини

–              Припадају горе наведеним категоријама

–              Удружења/пословни субјекти са подручја општине који имају текућу дјелатност, а у циљу проширење посла и додатног запошљавања или новоформирана удружења/пословни субјекти у оснивању

Посебно охрабрујемо жене и женске организације, омладинске организације у било којој области дјеловања (пожељно занатство, туризам), те појединце и групе усмјерене на ИТ сектор, да се пријаве.

Начин пријаве

Да бисте се пријавили потребно је попунити и потписати пријавни формулар, који можете подићи у општини или преузети од Савјета мјесних заједница. Пријавни формулар попунити и доставити у затвореној коверти у  општину, БЕЗ навођења имена и презимена/назива, само са назнаком “Пријава за пројекат СЕЛЛС”. Царитас Швицарске, као носилац пројекта задржава право да апликантима затражи додатну документацију, ради провјере тврдњи у пријавном формулару.

Одабир корисника

Сви апликанти који се пријаве на овај Предпозив, проћи ће кроз тренинг за правилно испуњавање апликације за Позив. Само они који успјешно прођу кроз исти, могу се пријавити на Позив, који ће услиједити у наредном периоду. У каснијем периоду услиједиће додатни тренинзи, за израду Бизнис плана и финансијско вођење пословања, те ће након тога бити одабрани финални корисници.

Одабир корисника вршиће комисија састављена од представника Каритаса Швајцарске и представника општине.

 

Рок пријаве

Предпозив остаје отворен 15 дана, од дана објављивања, од 04.02.2020 до 19.02.2020 године.

Процес је једнак за поједнице (породице) до 5.000 КМ И за локална удружења/задруге/бизнисе до 15.000КМ. На тренинзима захтијевамо присуство носиоца активности из домаћинства И представника (носиоца) удружења, локалног бизниса или задруге.

Формулар апликације налази се на линку Формулар