Јавни позив за учешће у програму додјеле старт пакета за пчеларство

08.06.2023.

У оквиру програма планира се подела, без накнаде, по једног старт пакета за пчеларставо за десет нових пчелара.

Планирана је набавка 10 ројева на пет ЛР рамова, са младом матицом произведеном у 2023.години, обележеном црвеном бојом.

Ројеви ће бити смештени у офарбаној кошници, са свим пратећим дјеловима – подњача, ЛР наставак са пет рамова са леглом и пчелама, пет рамова са сатним основама, збег са хранилицом, кров и додатни ЛР наставак са десет сатних основа.

Поред тога биће подељено уз горе наведено и 10 димилица за пчеле, 10 заштитних пчеларских рукавица, као и 10 пчеларских ножева.

Право да се пријаве на ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ДОДЈЕЛЕ СТАРТ ПАКЕТА ЗА ПЧЕЛАРСТВО, имају сви заинтересовани грађани Општине Вишеград који морају имати пријављено пребивалиште на територији општине Вишеград.

Предност код одлучивања о додјели пакета имати ће незапослене особе из руралних области општине Вишеград, млади будући пчелари као и социјално (материјално) угрожене категорије. Сви пензионери који су способни да се баве пчеларском производњом, могу да се пријаве.

Заједнички услов за све пријављене је да немају пчела у свом власништву, тј да имају намеру да тек почињу са пчеларењем.

Удружења пчелара Вишеград, као носилац програма, потписаће правно обавезујући уговор са сваким учесником Јавног позива који буде добио старт пакет за пчеларство.

У уговору ће бити прецизирано да се пчеле не могу отуђити и да морају бити у наредних 12 месеци на пријављеном месту пчелињака.

Нови пчелари добити ће бесплатну чланарину за 2023.годину у Удружењу пчелара Вишеград.

Пројектом је предвиђена едукација и контрола нових пчелара у периоду од 12 месеци.

Своје пријаве са основним подацима: име и презиме, адреса, контак телефон, радни статус, године старости, знимање, место на коме ће бити пчелињак, изјава да не поседује пчеле, доставити писаним путем Удружењу пчелара Вишеград, Цара Лазара бб, Вишеград, закључно са 14.06.2023.године.

Пријаву можете и лично донети на горе наведену адресу понедељком, средом или петком у времену од 10 – 12 часова или на email udruzenepcelaravisegrad@gmail.com

Контак телефон у Удружењу +387 65 566 509 и +387 65 734 322.

  Председник

   Александар Масал