Јавни позив за подношење захтјева за стамбено збрињавање

10.04.2019.

Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске расписује јавни позив за подношење захтјева за стамбено збрињавање у складу са Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Захтјев за стамбено збрињавање може поднијети лице које има пријављено пребивалиште на територији Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ и коме је у складу са Законом утврђен статус члана породице погинулог борца и статус ратног војног инвалида.

Захтјев се подноси писмено органу управе надлежном за борачко инвалидску заштиту града/општине у којој подносилац захтјева има пријављено пребивалиште посљедње четири године, лично или путем поште.

Такође, захтјев се може поднијети и на обрасцу који се може преузети на веб страници општине Вишеград (огласна табла), а ту се могу добити и додатне информације ко остварује право на стамбено збрињавање, о критеријумима бодовања и шта је потребно доставити уз захтјев.

Период за подношење захтјева за стамбено збрињавање је од 1. маја до 31. маја 2019. године.