Инструкције за прибављање извода или увјерења из Матичних књига

16.03.2020.

Из Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске наложено је свим локалним заједницама да се поводом новонастале ситуације у вези вируса корона придржавају сљедећих инструкција:

– Да се дјеци која се уписују у први разред основног или средњег образовања изводи из матичних књига доставе путем поште, на адресу родитеља

– Да се комуникација између Матичних служби у РС одвија непосредно (директно), без укључивања странака у складу са Законом о матичним књигама

– Да се комуникација и размјена информација са другим надлежним органима одвија службеним путем, гдје год је то могуће, без присуства странака, а у хитним случајевима и путем телефона, факса, мејла

Контакт телефон Матичне службе је 058/621-373 путем кога странке могу добити потребне информације у вези уписа новорођене дјеце у матичне књиге, односно све информације у вези уписа у матичне књиге и начина прибављања извода или увјерења из Матичних књига.