Рок за легализацију објеката до краја године

02.12.2016.

aco-djukanovic

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Вишеград позива грађане да легализују нелегално изграђене објекте на подручју општине Вишеград до краја 2016. године.

Вршилац дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Александар Ђукановић је појаснио да је за легализацију објекта неопходно приложити сљедеће документе и то доказ о власништву (посједовни лист и земљишно-књижни извадак), грађевинску дозволу уколико је била издата, геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања, два примјерка пројекта изведеног стања за легализацију, записник о извршеном вјештачењу, те одређене сагласности и доказе о плаћеним таксама.

Он је додао да се накнада за легализацију, за индивидуалне стамбене и стамбено-пословне објекте плаћа у фиксном износу и износи од 100 до 2.000 КМ.

Накнаде за легализацију су ослобођене породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди I и II категорије, те особе које имају статус најтежих цивилних лица у инвалидским колицима и слијепа лица.

Легализација представља накнадно издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе за објекте, односно дијелове објекта, изграђене, започете или реконструисане без грађевинске дозволе, као и за објекте изграђене на основу грађевинске дозволе на којима је приликом грађена одступљено од грађевинске дозволе и главног пројекта, а који су изграђени, или чија изградња је започела до дана ступања на снагу Закона о уређењу простора и грађењу, 23.5.2013. године.