Резултати прве селекције – у оквиру ХЕЛП-овог пројкета

27.09.2017.

Пројекат „Подршка-социо економској стабилности Западног балкана 2017-2018“ имплементира Њемачка невладина организација ХЕЛП, гдје је једна од пројектних општина и Општина Вишеград.

ХЕЛП је комисијским прегледом и бодовањем извршио први круг селекције. Из општине Вишеград је пристигло 80 пријава, од којих је 56 пријављених задовољило постављене критеријуме из првог круга селекције.

Други круг селекције подразумјева теренеске посјете и директни контакт са кандидатима на основу којих ће се изабрати 30 корисника.

Теренске посјете ће почети од 26.09.2017. године.

1 Сафет Курталић Вишеград 16.8.2017 Сточарство Задовољио
2 Милоје Јоксимовић Вишеград 18.8.2017 Сточарство Задовољио
3 Небојша Шимић Вишеград 21.8.2017 Љешњак Задовољио
4 Омер Капетановић Вишеград 21.8.2017 Пчеларство Задовољио
5 Зијад Караман Вишеград 22.8.2017 Сточарство Задовољио
6 Милисав Јанковић Вишеград 23.8.2017 Пластеничка произ. Задовољио
7 Азем Дţанко Вишеград 24.8.2017 Сточарство Задовољио
8 Душанка Вуцеља Вишеград 25.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
9 Петрија Симић Вишеград 25.8.2017 Сточарство Задовољио
10 Ибрахим МеĊусељац Вишеград 25.8.2017 Производња воћа Задовољио
11 Драган Батинић Вишеград 25.8.2017 Пољопривреда Задовољио
12 Здравка Јевтић Вишеград 25.8.2017 Пластеничка произ. Задовољио
13 Салко Пирић Вишеград 25.8.2017 Сточарство Задовољио
14 Адвија Кустура Вишеград 25.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
15 Анто Симић Вишеград 28.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
16 Игор Крсмановић Вишеград 28.8.2017 Пчеларство Задовољио
17 Миливоје Јањић Вишеград 28.8.2017 Пољопривреда Задовољио
18 Дарко Шушњар Вишеград 28.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
19 Маријана Сарић Вишеград 28.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
20 Раде Вуковић Вишеград 28.8.2017 Пољопривреда Задовољио
21 Момир Нинковић Вишеград 28.8.2017 Сточарство Задовољио
22 Миломир Лакић Вишеград 28.8.2017 Сточарство Задовољио
23 Зорка Микавица Вишеград 28.8.2017 Пољопривреда Задовољио
24 Зоран Рајак Вишеград 28.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
25 Ислам Вељан Вишеград 28.8.2017 Пољопривреда Задовољио
26 Драго Црногорац Вишеград 29.8.2017 Производња воћа Задовољио
27 Милисава Шимшић Вишеград 30.8.2017 Сточарство Задовољио
28 Мирјана Николић Вишеград 30.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
29 Љубиша Јевтић Вишеград 30.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
30 Бобан Гавриловић Вишеград 30.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
31 Немања Станимировић Вишеград 30.8.2017 Пластеничка произ. Задовољио
32 Родољуб Кујундţић Вишеград 31.8.2017 Пчеларство Задовољио
33 Сабахудин Караман Вишеград 31.8.2017 Пластеничка произ. Задовољио
34 Весна Петровић Вишеград 31.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
35 Борислав Секуловић Вишеград 31.8.2017 Сточарство Задовољио
36 Његош Врећо Вишеград 31.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
37 Радомир Ћирковић Вишеград 31.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
38 Бранка Којић Вишеград 4.9.2017 Пољопривреда Задовољио
39 Миодраг Бабић Вишеград 4.9.2017 Производња воћа Задовољио
40 Луне Баранац Вишеград 4.9.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
41 Младена(Драгиша) Трифковић Вишеград 4.9.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
42 Ţарко Јакшић Вишеград 4.9.2017 Сточарство Задовољио
43 Лазар Глоговац Вишеград 4.9.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
44 Салем Медић Вишеград 4.9.2017 Пчеларство Задовољио
45 Борко Милисављевић Вишеград 4.9.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
46 Мирсад Касаповић Вишеград 4.9.2017 Пластеничка произ. Задовољио
47 Јован Васиљевић Вишеград 4.9.2017 Пољопривреда Задовољио
48 Миланка Мирковић Вишеград 4.9.2017 Пољопривреда Задовољио
49 Милан Лакић Вишеград 4.9.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
50 Милана Јовиĉић Вишеград 4.9.2017 Сточарство Задовољио
51 Ненад Мијадţевић Вишеград 4.9.2017 Сточарство Задовољио
52 Радославка Продан Вишеград 4.9.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
53 Драгиша Вуĉићевић Вишеград 4.9.2017 Сточарство Задовољио
54 СрĊан Симић Вишеград 4.9.2017 Сточарство Задовољио
55 Данка Шијаковић Вишеград 4.9.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Задовољио
56 Саша Папић Вишеград 4.9.2017 Пољопривреда Задовољио
57 Маријана Секулић Вишеград 22.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Није задовољио
58 Мирослав Никитовић Вишеград 25.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Није задовољио
59 Рамиз Турохан Вишеград 25.8.2017 Пољопривреда Није задовољио
60 Миленко Савĉић Вишеград 28.8.2017 Пластеничка произ. Није задовољио
61 Милена Никитовић Вишеград 28.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Није задовољио
62 Радомир Вуковић Вишеград 28.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Није задовољио

63 Гојко Трифковић Вишеград 28.8.2017 Сточарство Није задовољио
64 Лејла Николић Вишеград 28.8.2017 Пластеничка произ. Није задовољио
65 Владимир Симеуновић Вишеград 29.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Није задовољио
66 Незира Пирија Вишеград 29.8.2017 Пчеларство Није задовољио
67 Марина Јовановић Вишеград 30.8.2017 Пољопривреда Није задовољио
68 Љубинко Зековић Вишеград 30.8.2017 Пољопривреда Није задовољио
69 Драган Бабић Вишеград 30.8.2017 Пчеларство Није задовољио
70 Милица Ћаћић Вишеград 30.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Није задовољио
71 Зора Јовиĉић Вишеград 30.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Није задовољио
72 Бојан Шијаковић Вишеград 31.8.2017 Пољопривреда Није задовољио
73 Зоран Митрашиновић Вишеград 31.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Није задовољио
74 Нијаз Дţафо Вишеград 31.8.2017 Пĉеларство Није задовољио
75 Огњен Танасковић Вишеград 31.8.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Није задовољио
76 Драгољуб Ĉаркић Вишеград 4.9.2017 Пољопривреда Није задовољио
77 Младена Трифковић Вишеград-Д.Лијеска 4.9.2017 Стоĉарство Није задовољио
78 Мехо Мујезиновић Вишеград 4.9.2017 пољопривреда Није задовољио
79 Дејан Сикирић Вишеград 4.9.2017 Произ.боб.и јаг.воћа Није задовољио
80 Абида Велић Вишеград 12.9.2017 – Није задовољио