Програм подршке за унапређење пољопривредне производње

13.09.2022.

Предмет јавног позива
Фондација за одрживи развој Републике Српске „Прогресус” додјељује бесповратна средства физичким и правним лицима која се баве примарном пољопривредном производњом за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата.

Циљ јавног позива
Циљ Фондације за одрживи развој Републике Српске „Прогресус” и Владе Мађарске је јачање привредних односа између двије земље кроз повећање ефикасности и конкурентности подржаних пољопривредних произвођача, развој технологије производње, боље кориштење капацитета, унапређење одрживости- пословања.

Финансијски услови
Укупни прихватљиви трошкови набавке састоје се из бесповратних средстава и сопственог учешћа.

Најмање 30% укупних прихватљивих трошкова набавке треба да буду сопствена новчана средства која мора да обезбиједи корисник. Подносилац пријаве ће приликом подношења пријаве на Јавни позив доставити изјаву којом гарантује да располаже сопственим средставима у мјери која је довољна за финансирање најмање 30% планиране набавке. Сопствено учешће може се у потпуности или дјелимично обезбиједити и из кредита, при чему се услов сопственог учешћа неће сматрати испуњеним уколико је кредит одобрен по другом основу или за друге намјене. Сопственим учешћем у смислу овог Јавног позива такође се неће сматрати државна помоћ или друга врста државних средстава.

Максимални износ бесповратних средстава по кориснику је 70% Укупних прихватљивих трошкова набавке.

Максимални износ подршке по кориснику је 25 000 ЕУР.

Јавни позив на линку

https://forsrpska.org/en/node/137?fbclid=IwAR3EiiNyGcUeCCEBlR40qVbWgyofry1QIQASPEzSNyeRNqFQiv9Ica-q_zg