Позив организацијама цивилног друштва (OCD)

25.04.2019.

Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP) III упућује позив организацијама цивилног друштва (OCD) за подношење приједлога пројеката за јачање активнијег укључивања организација цивилног друштва, грађана и локалних заједница у процесима управљања локалним развојем.

Јавни позив, смјернице и припадајући образци могу се преузети на линку: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=55097