Позитивно пословање након 11 година

10.03.2020.

Шумско газдинство „Панос“ Вишеград у 2019. је позитивно пословало, први пут након 11 година, захваљујући ангажовању и залагању свих запослених, рекао је Срни вршилац дужности директора овог газдинства Лазо Чаркић.

Чаркић је навео да је у прошлој години остварен приход од 4.155.272 КМ или 89 одсто у односу на план, што је за 271.928 КМ или седам одсто више него у 2018.

Он је истакао да су расходи износили 4.019.996 КМ или 86 одсто планираних, а бруто добит 135.276 КМ.

Према његовим ријечима, произведено је укупно 40.755 метара кубних шумских дрвних сортимената, од чега 22.430 четинара и 18.325 лишћара, што чини 82 одсто планиране производње.

„У простој репродукцији било је планирано пошумљавање 14,5 хектара и садња 37.000 садница јеле, смрче и црног бора. План је пребачен и остварен са 160 одсто, односно на 21,8 хектара посађено је 59.500 садница. У проширеној репродукцији шума од планирана 23 хектра урађено је 27,7, односно засађено је 69.100 садница. Урађени су и други шумско-узгојни радови – окопавање и чишћење шумских култура, као и њега природног подмлатка“, навео је Чаркић.

Руководилац Службе за финансијско-књиговодствене послове Младен Бјелица очекује да позитивно пословање буде настављено и у овој години.

Бјелица каже да је због проблема у пословању који су трајали дужи период, акумулираног губитка, обавеза према добављачима, неликвидности, ШГ „Панос“ сачинило програм производно-финансијске консолидације и пројекцију плана пословања за период од седам година, као и репрограм обавеза.

Шумско газдинство „Панос“ Вишеград газдује на подручју општина Вишеград и Рудо, а запошљава 95 радника.