Поништена рјешења о разрјешењу начелника одјељења

08.02.2021.

Одбор за жалбе општине Вишеград, уважио је жалбе начелника пет одјељења општинске управе општине Вишеград и поништио рјешења Скупштине општине Вишеград о разрјешењу три начелника одјељења и два в.д. начелника одјељења.

У образложењу Одбора за жалбе наводи се и да Скупштина општине Вишеград није прибавила Приједлог начелника Општине о разрјешењу начелника одјељења, те да су таквим поступањем повријеђене одредбе члана 59. став 1) тачке 9. и члана 70. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број: 97/2016 и 36/2019), одредбе члана 54. став (2) и члана 66. Статута Општине Вишеград („Сл. Гласник општине Вишеград“, број: 6/17 и 3/19), као и одредбе члана 32. Став 2. Пословника о раду Скупштине општине Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“, број: 8/17, 3/19 и 12/19.

На скупштини која је одржана 12.01. разријешени су в.д. начелник Одјељења за финансије Милан Јакшић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Александар Ђукановић, начелник Одјељења за привреду и локални развој и друштвене дјелатности Ана Богдановић, в.д. начелник Одјељења за општу управу Горан Кујунџић и начелник Одјељења за инспекцијске послове Милица Станчић.