Појашњење плаћања доприноса за носиоце комерцијалних и некомерцијалних породичних пољопривредних газдинстава

14.03.2019.

Сва лица која обављају пољопривредну дјелатност и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, било као носиоци некомерциjалног или комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, по Закону о доприносима, дужни су да пријаве доприносе, јер је то од ове године услов за добијање подстицаја.

Подсјећамо, нови Закон о доприносима ступио је на снагу 1.јануара 2018.године, а дефинише да основица доприноса за лица која обављају пољопривредну дјелатност и која су регистрована као породична пољопривредна газдинства износи:  за носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства 30% просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а према податку Републичког завода за статистику, а  за носиоца некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства 20% просјечне бруто плате у Републици за претходну годину, а према податку Републичког завода за статистику.

Носиоци некомерцијалних пољопривредних газдинстава, по Закону о доприносима, плаћају допринос за здравствено осигурање, а не и за пензијско-инвалидско осигурање, док носиоци комерцијалних газдинстава плаћају доприносе и за здравство и за ПИО.

У случају када је носилац некомерцијалног пољопривредног газдинства пензионер, прописано је да уплаћује један одсто од исплаћене личне нето пензије, што је,  ако се узме да је просјечна пензија у Републици Српској око 350 КМ, око 3,5 КМ мјесечно или 42 КМ годишње. Овај износ може бити виши или нижи зависно од исплаћене личне пензије.

У случају када носилац некомерцијалног газдинства има статус запосленог лица он мјесечно уплаћује један одсто од личног бруто примања за допринос за здравствено осигурање.

Када носилац некомерцијалног пољопривредног газдинства има статус пољопривредника, он уплаћује око 32 КМ мјесечно или 384 КМ годишње за допринос за здравствено осигурање. Некомерцијалних пољопривредних газдинстава је и највише у Републици Српској (око 90 одсто).

У случају комерцијалних газдинстава, ако је носилац газдинства лице које је осигураник у складу са Законом о ПИО и бави се искључиво пољопривредом, он уплаћује доприносе и за здравство и за ПИО, а његова мјесечна обавеза укупно износи 121,78 КМ. Лице које није осигураник у складу са Законом о ПИО, а бави се искључиво пољопривредом, уплаћује допринос за здравствено осигурање, али не и за ПИО, те његова мјесечна обавеза износи 47,91 КМ.

Ако је носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства запослен, он уплаћује два одсто од личног бруто примања по основу доприноса за здравствено осигурање, али не и за ПИО. Ако је носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства пензионер, плаћа два одсто од личне исплаћене пензије по основу доприноса за здравствено осигурање.

Обавеза плаћања доприноса за ПИО односи се на носиоце комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава старости до 50 година, као и на носиоце старије од 50 година живота, под условом да на дан пријаве на осигурање навршавају или да до 65 година живота могу навршити најмање 15 година стажа осигурања. У супротном остаје могућност добровољне уплате доприноса за ПИО.

Од укупног броја регистрованих пољопривредних газдинстава у Републици Српској (око 42.500) у структури пољопривредних газдинстава у Републици Српској доминирају некомерцијална пољопривредна газдинства око 38.000 (88,85 одсто), потом комерцијална око 4.000 (9,57 одсто), те пословни субјекти око 670 или 1,57 одсто.